Raport z działalności Fundacji 2018

Przedstawiamy raport z działalności Fundacji w roku 2018. Więcej szczegółów w załączonym pliku:

Organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń:

W ramach współpracy z Fundacją Rozwiń Skrzydła w roku 2018 fundacja wspierała projekt Holistyczna Szkoła Trenerów (HST). W ramach współpracy prowadziła warsztaty dla uczestników projektu. Projekt miał na celu przygotowanie uczestników do podjęcia roli trenera, instruktora szkoleń i warsztatów rozwojowych. Poszczególne treningi i warsztaty miały na celu ukierunkować uczestników by głęboko pojmowali swoją misję i możliwości, by świadomie obserwowali i wpływali na świat, budowali go dla siebie i następnych pokoleń.  Szkolenia odbywały się w Katowicach, Warszawie i w Łodzi. W ramach współpracy w okresie od października do grudnia Fundacja Pole Rozwoju poprowadziła 6  weekendowych warsztatów o tematyce trenerskiej m.in. Trening twórczości i improwizacji dla trenerów. Do projektu weszło 40 osób, które kontynuowały naukę w roku kolejnym.

W ramach współpracy z Fundacją Rozwiń Skrzydła poprowadzony został cykl warsztatów „Train the Trainer” przeznaczony dla osób chcących rozwijać się jako prowadzących szkolenia i warsztaty rozwojowe. Celem było zbudowanie świadomości uczestników wokół roli osoby prowadzącej zajęcia, wsparcie w efektywniejszym przekazywaniu wiedzy innym oraz w tworzeniu bezpiecznej i sprzyjającej nauce atmosfery w trakcie warsztatów i spotkań rozwojowych. W zakres warsztatów wchodziła m.in. metodyka nauczania dorosłych, cztery główne style uczenia się, autodiagnoza preferowanego stylu i jego konsekwencje, cykl uczenia się Kolba – jak uczyć skutecznie, planowanie i budowanie programu warsztatu, metody i narzędzia, trudne sytuacje i radzenie sobie z nimi.

Wspieranie i organizowanie działalności artystycznej:

Fundacja zorganizowała w Krakowie warsztaty twórcze „Freski Wokalne” (listopad). Warsztat odbywał się przy muzyce tworzonej na żywo a jego celem było doświadczenie swobodnej improwizacji poprzez głos, dźwięk, bądź ruch.  Spotkanie obejmowało pracę z głosem, zabawę dźwiękiem, improwizację na melodiach, piosenkach, tekstach poprzez uprzednią pracę ze świadomym oddechem, ruchem, tańcem. Warsztat był przeznaczony dla osób niemających doświadczeń z śpiewem, tańcem i ruchem, oaz dla tych które chcieli pogłębić swoją świadomość i warsztat pracy. W warsztacie wzięło udział 7 osób, trwał 3 godziny.

Inne działania:

W ramach rozwijania społecznej, naukowej, dydaktycznej działalności pracowników i współpracowników Fundacji,  w celu podnoszenia ich kwalifikacji, podjęto poniższe działania:

  1. Jako fundacja braliśmy udział w zlocie Latającej Szkoły w Gdyni zorganizowanym i poprowadzonym przez Agatę Dudkowską specjalizującej się w rozwoju kobiecych biznesów.  Celem udziału było nawiązanie kontaktów, tak aby w przyszłości podjąć wspólne projekty twórcze  i rozwojowe.  
  2. Nasza przedstawicielka wzięła udział w szkoleniu psychologicznym w Warszawie mającym na celu poszerzenie wiedzy na temat poszczególnych szkół psychoterapeutycznych.
  3. Fundacja umożliwiła również jednemu członkowi fundacji wzięcie udziału w kursie nauczycielskim II stopnia VEDIC ART. Dzięki kursowi Fundacja Pole Rozwoju może prowadzić warsztaty z Malarstwa Intuicyjnego i wspierać uczestników w rozwijaniu ich kreatywności i spontaniczności co wpisuje się w cele statutowe Fundacji.
Opublikowano w ,

Agata Brzóska

Dodaj komentarz