Raport z działalności Fundacji 2019

Przedstawiamy raport z działalności Fundacji w roku 2019. Więcej szczegółów w załączonym pliku:

Organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń:

  1. W ramach współpracy z Fundacją Rozwiń Skrzydła w roku 2019 fundacja kontynuowała wspieranie projektu Holistyczna Szkoła Trenerów (HST). Fundacja prowadziła warsztaty dla uczestników projektu oraz wspierała Fundację Rozwiń Skrzydła w kwestiach organizacyjnych. Projekt miał na celu przygotowanie uczestników do podjęcia roli trenera bądź instruktora. Poszczególne treningi i warsztaty miały na celu ukierunkować uczestników by głęboko pojmowali swoją misję i możliwości, by świadomie obserwowali i wpływali na świat, budowali go dla siebie i następnych pokoleń.  Szkolenia odbywały się w Katowicach, Gajrowskich, Warszawie i w Łodzi. W ramach współpracy w okresie od października do grudnia Fundacja Pole Rozwoju poprowadziła 11 weekendowych warsztatów i spotkań o tematyce twórczej (np. trening twórczości, trening improwizacji). W projekcie wzięło udział około 40 osób.
    1. W kwietniu fundacja była współorganizatorem wykładu otwartego pt. „Mądrość i współczucie”. Wykład odbył się w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. W wykładzie wzięło udział około 30 osób.
    1. W październiku Fundacja wsparła projekt IT Girls rEvolution Academy (ITGrA) organizowany przez Capgemini Polska. ITGrA to edukacyjny projekt, skierowany do uczennic szkół średnich województwa małopolskiego i śląskiego. Był to projekt społeczny, w którego realizację zaangażowany był zespół trenerów – osób zajmujących się zawodowo i naukowo IT, wolontariuszy z firmy Capgemini, oraz przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego i partnerów takich jak między innymi Fundacja Pole Rozwoju. Projekt uzyskał dofinansowanie w 2019 z funduszu grantowego na działania społeczne w ramach konkursu „Inwestujemy w dobre pomysły Capgemini Polska”. W ramach projektu Fundacja poprowadziła warsztaty z zakresu komunikacji dla grup dziewcząt oraz udostępniła dziewczętom które zajęły 3 pierwsze miejsca vouchery na sesje indywidualne wspierające rozwój kariery. Z sesji skorzystało 6 osób  z puli wszystkich wygranych.

Wspieranie i organizowanie działalności artystycznej:

  1. Fundacja poprowadziła 4 warsztaty weekendowe z Malarstwa Intuicyjnego Vedic Art Przeznaczonego dla osób poszukujących swojej drogi i chcących rozwijać swoją kreatywność. Warsztaty odbyły się w Katowicach.
  2. We wrześniu fundacja wsparła POP Kreacje, czyli Ogólnopolski Festiwal Psychologii Procesu. W ramach „POP Konfy” będącej konferencją otwierającą festiwal, fundacja zorganizowała „Psychofreski” czyli wspólne malowanie intuicyjne. Chętni uczestnicy malowali wspólne obrazy w temacie będącym myślą przewodnią konferencji czyli „Kobiety i Mężczyźni”.
  1. Fundacja wzięła udział w Odważnym Festiwalu Kreatywności w Krakowie (ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida). Projekt był realizowany przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków w ramach wydarzenia „Sztuka do rzeczy – Design w Krakowie”. W ramach festiwalu Fundacja poprowadziła warsztat twórczy „Freski Wokalne”, które odbył się przy muzyce tworzonej na żywo a jego celem było doświadczenie swobodnej improwizacji poprzez głos, dźwięk, bądź ruch.  Spotkanie obejmowało pracę z głosem, zabawę dźwiękiem, improwizację na melodiach, piosenkach, tekstach poprzez uprzednią pracę ze świadomym oddechem, ruchem, tańcem. Warsztat był przeznaczony dla osób niemających doświadczeń z śpiewem, tańcem i ruchem, oaz dla tych które chcieli pogłębić swoją świadomość i warsztat pracy. W warsztacie wzięło udział 10 osób, trwał 3 godziny. Fundacja była również organizatorem wydarzenia finałowego „Psychofreski” podczas którego uczestnicy zostali zaproszeni do malowania do muzyki granej na żywo. Głównym celem spotkania było doświadczenie ekspresji twórczej i improwizacji

Inne działania:

W ramach rozwijania społecznej, naukowej, dydaktycznej działalności pracowników i współpracowników Fundacji,  w celu podnoszenia ich kwalifikacji, podjęto poniższe działanie:

  1. Nasza przedstawicielka wzięła udział w szkoleniu psychologicznym w Warszawie mającym na celu poszerzenie wiedzy na temat poszczególnych szkół psychoterapeutycznych.
Opublikowano w ,

Agata Brzóska

Dodaj komentarz